Inauguracja w „Kolbianum”

W dniu wczorajszym, 10 X br., delegacja naszych braci uczestniczyły w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na „Kolbianum” w Niepokalanowie.  O godz. 12.00 została odprawiona Msza św., której przewodniczył rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Inauguracja roku akademickiego stała się okazją do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Mariologicznej, której hasło brzmiało: „Wszystko postawiłem na Maryję. NMP z życiu i nauczaniu Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Należy zaznaczyć, iż Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” to jedyny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej ośrodek studiów mariologicznych, działający już od 5 lat, a wzorowany na rzymskiej uczelni „Marianum”.