Inauguracja i Konferencja Maryjna w Niepokalanowie

11 października wzięliśmy udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku akademickiego w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim Kolbianum.

Kolbianum to  filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, którego misją jest  pogłębianie wiedzy o Najświętszej Maryi Pannie, Jej roli w historii zbawienia, w życiu Kościoła, w życiu duchowym i w różnych dziedzinach naszej kultury, a także rozpalanie miłości do Matki Boga i Matki naszej oraz odkrywanie w świetle nauki Kościoła wzniosłości powołania każdej kobiety. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie. Więcej na stronie www: kolbianum.franciszkanie.pl/

Uroczysta inauguracja rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem JE ks. bp Andrzeja Franciszka Dziuby, ordynariusza diecezji łowickiej. Homilię wygłosił natomiast o. Piotr Szczepański, wikariusz prowincji franciszkanów z Warszawy. 

Po Eucharystii udaliśmy się do Sali św. Bonawentury. Wspólnie z chórem parafialnym odśpiewaliśmy Gaude Mater, a o. Grzegorz Maria Szymanik, gwardian klasztoru Niepokalanów oraz Dyrektor Instytutu o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik przywitali gości. Po przemówieniach inauguracyjnych, m. in. Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz śpiew Gaudeamus igitur

Drugą częścią spotkania była Międzynarodowa Konferencja Maryja – Matka życia. Wśród prelegentów byli m.in.: o. prof Sahayaraj Kulandaisamy OSM z uniwersytetu Marianum z Rzymu, który mówił o Biblijnych podstawach nauki o Maryi – Służebnicy życia oraz o. dr Tomasz Szymczak, nasz współbrat, Sekretarz generalny zakonu oraz wykładowca na Biblicum również z Rzymu przedstawił wykład pt.: Maryja Matka życia w myśli syryjskich Ojców Kościoła. J. E. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Fundamentalnej UKSW, zaprezentował  natomiast wykład pod tytułem: Patronka życia z Guadalupe.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na tematy poruszone podczas wykładów oraz wspólną kolacją w Domu pielgrzyma.

Polecamy waszej modlitwie Instytut Maryjno-Kolbiański w Niepokalanowie. Jest on niejako marzeniem św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, który w 1933 roku powiedział: Jeśli Niepokalana zechce – założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, Kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii.