Inauguracja roku akademickiego w Kolbianum

„Kolbianum” to Instytut Maryjno-Kolbiański, którego celem jest szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej, a nadto promocja dziedzictwa Ojca Maksymiliana poprzez działalność naukową, popularno-naukową i dydaktyczną. Studiując w Niepokalanowie, na terenie którego znajduje się Instytut, można uzyskać stopień doktorski z teologii ze specjalnością w mariologii.

Inauguracja kolejnego roku akademickiego miała miejsce w piątek 19 października w grodzie Niepokalanej. Uczestniczyła w niej również delegacja braci z naszego seminarium.