Inauguracja roku akademickiego w Kolbianum

Dnia 20 października nasza delegacja z seminarium brała udział w rozpoczęciu roku akademickiego na Instytucie maryjno-kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie. Wydarzenie rozpoczęło się wspólną Mszą świętą, po której, w auli św. Bonawentury, odbyło się m.in. wręczanie dyplomów absolwentom Instytutu oraz przyjęcie nowych studentów. W tym roku, łącznie na wszystkich latach, będzie ich tam studiować ponad 80.


Rozpoczęcie roku akademickiego było równocześnie związane z ogólnopolską konferencją pt. „Maryja – Matka jedności Kościoła i Narodu”. Na wykładach, których było aż osiem, można było dowiedzieć się m.in.:
• biblijnego znaczenia słowa „jedność,
• tego, że tytuł „Matka jedności” pojawia się już w nauce św. Augustyna,
• że nie można zrozumieć Kościoła bez Maryi ani Maryi bez Kościoła,
• dowiedzieć się, że ekumenizm to wspólne poszukiwanie prawdy objawionej, a nie proces negocjacji, oraz że w tym dialogu pojawia się kwestia roli Matki Bożej.

Wszystkie konferencje są dostępne pod poniższymi linkami: