Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

W ubiegły piątek rozpoczęliśmy nowy rok akademicki w naszym seminarium.

Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią, której przewodniczył o. Grzegorz Bartosik, minister prowincjalny warszawskiej prowincji. Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy się do seminaryjnej auli, gdzie podsumowano ubiegły rok akademicki przez odczytanie sprawozdania z działalności seminarium z tamtego okresu i wręczono nagrody za najlepsze wyniki w nauce. 

Kolejnym punktem inauguracji była immatrykulacja braci z pierwszego roku. Indeksy studenckie wręczył im ks. prof. dr hab. Marek Talar, prodziekan UKSW. Mury naszego seminarium powiększyły się zatem o 3 współbraci. Przed oficjalnym ogłoszeniem przez Ojca Rektora rozpoczęcia nowego roku, kilka słów zachęty wygłosili do nas przybyli goście. Zaś inauguracyjny wykład wygłosił dla nas o. diakon Artur Przechowski, który w tym roku obronił swoją rozprawę doktorską na Wydziale Filozofii KUL. Tematem wykładu były Temporalne aspekty relacji Bóg-stworzenie. Inspiracje filozoficzno-naukowe.

Po zakończonym wykładzie udaliśmy się na wspólny obiad, który zakończył nasze uroczystości.