Inauguracja na Kolbianum

W piątkowe przedpołudnie, 12 października, miała miejsce uroczysta inauguracja 9. już roku akademickiego w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie. Nie zabrakło tam również nas. Seminarium reprezentowała delegacja braci z kursu IV i V. Mszy świętej inauguracyjnej w niepokalanowskiej Bazylice przewodniczył Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, homilię wygłosił o. Prowincjał Wiesław Pyzio, nam zaś przypadł w udziale zaszczyt pełnienia liturgicznej służby Ołtarza wraz z kilkuosobową reprezentacją kleryków z Seminarium częstochowskiego. Podczas mszy poświęcony został nowo ufundowany sztandar uczelni.
Po mszy świętej udaliśmy się do Sali św. Bonawentury gdzie akademicka część inauguracji rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz śpiewem Gaude Mater. Po przemówieniach inauguracyjnych, wręczeniu dyplomów absolwentom i immatrykulacji nowych studentów odśpiewaliśmy tradycyjny hymn Gaudeamus igitur, po którym rozpoczęła się, również tradycyjna, konferencja naukowa. W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj wykłady i prelekcje zogniskowane były wokół tematu: „Maryja w dziejach Narodu Polskiego i Europy”.