Idzie, idzie, Bóg prawdziwy…

W pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej obchodzimy Boże Ciało. Chrystus pragnął zostać z nami pod postaciami Chleba i Wina, które prawdziwie przez słowa konsekracji stają się Jego Ciałem i Jego Krwią. W tym dniu Chrystus niesiony przez kapłana wychodzi na nasze ulice. Nasze Seminarium uczestniczyło w procesji Bożego Ciała w sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył gwardian o. Ireneusz Klimczyk. W skierowanym do nas słowie Bożym zachęcał, byśmy wszyscy stali się „żywymi monstrancjami” i zanieśli Chrystusa tam, gdzie żyjemy. Precesja wyruszyła ok. południa. Ewangelie przy ołtarzach śpiewali nasi ojcowie diakonii. Przed nami oktawa – pamiętajmy na miarę naszych możliwości o uczestnictwie w procesjach, które podczas niej będą się odbywały.