Historia

franciszek 1Jesteśmy wspólnotą braci franciszkanów, znaną też pod nazwą Bracia Mniejsi Konwentualni (Fratres Minores Conventuales), zakonem założonym przez św. Franciszka z Asyżu.

Początki naszego istnienia sięgają roku 1209, kiedy to Franciszek otrzymał od papieża Innocentego III ustne potwierdzenie prowadzonego przez siebie i swych pierwszych braci sposobu życia (forma vitae). Jego Reguła Braci Mniejszych, na którą do dziś składamy nasze śluby, została oficjalnie uznana przez Kościół 29 XI 1223 roku na mocy bulli papieża Honoriusza III Solet annuere.

Jako odrębna rodzina zakonna istniejemy od roku 1517, kiedy to został ostatecznie usankcjonowany rozłam w zakonie na dwie samodzielne gałęzie, posiadające niezależnych przełożonych i własne struktury. Od tamtego czasu nosimy miano konwentualnych, a to z racji dość charakterystycznego stylu życia prowadzonego w licznych wspólnotach zakładanych zazwyczaj w dużych ośrodkach miejskich (tzw. konwentach), otwartego zarówno na szeroko rozumianą działalność duszpastersko-misyjną, jak i naukowo-kulturalną.

franciszek 3W Polsce jesteśmy obecni nieprzerwanie od XIII roku (wówczas postały pierwsze klasztory we Wrocławiu w 1236 roku i w Krakowie w 1237). Od samego początku nazwano nas Franciszkanami (od imienia naszego Założyciela) i pod taką nazwą istniejemy po dziś dzień.

Jesteśmy zakonem kontemplacyjno–apostolskim, czyli takim, który łączy w sobie troskę o życie duchowe wspólnoty z wymogami apostolatu. Codzienna modlitwa wspólnotowa i indywidualna stanowi podstawę naszej działalności duszpasterskiej – przenika naszą posługę, do niej prowadzi i w niej się rozwija.

Przez większą część naszej historii nosiliśmy – za przykładem Franciszka i jego pierwszych braci – habit koloru szarego. Od II połowy XVIII w. upowszechnił się kolor czarny. W Polsce jest tak do dnia dzisiejszego, choć w niektórych krajach, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim powrócono do koloru szarego.

franciszek i klaraNaszą wspólnotę braterską tworzą kapłani i bracia zakonni. Razem tworzymy jedną rodzinę, realizującą swoje powołanie w Kościele i świecie. Duch braterstwa wyraża się m. in. w tym, że wszyscy mamy równe prawa i obowiązki, za wyjątkiem tych, które wynikają z sakramentu święceń kapłańskich. Nasze życie wspólne jest wielką pomocą w tym, aby – za przykładem uczniów Pana Jezusa – dawać innym bardziej skuteczne świadectwo ewangelicznego życia.

Jednym z najbardziej znanych braci naszego zakonu jest św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), gorliwy ewangelizator i misjonarz, założyciel polskiego i japońskiego Niepokalanowa, odważnie wykorzystujący do apostolatu środki społecznego przekazu, męczennik Oświęcimia, „patron naszych trudnych czasów”…