Grudniowy dzień skupienia

Po powrocie ze świątecznych praktyk, tylko w nieco zimowej aurze, nasza wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia.Tym razem poprowadził go dla nas o. Zbigniew Kopeć, nasz ojciec duchowny. Tematem przewodnim była tajemnica Eucharystii. W swoich konferencjach o. Zbigniew podkreślał, że jest ona ściśle powiązana z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Podczas każdej Mszy Świętej mamy łaskę przyjmować Chrystusa, który będąc Bogiem, stał się Człowiekiem, abyśmy mogli być bliżej Niego, a On bliżej nas.