Grudniowy dzień skupienia

5 grudnia, w sobotę, nasza wspólnota seminaryjna przeżywała kolejny dzień skupienia.

Przez te jednodniowe rekolekcje przeprowadził nas o. Daniel Pliszka, nasz współbrat z prowincji gdańskiej, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pw. św. Krzyża w Inowrocławiu. Ojciec Daniel poruszył kilka podstawowych, ale jakże ważnych kwestii dotyczących życia zakonnego i seminaryjnego. Przypomniał nam m. in., że „nie powinniśmy mieć innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga” (por. Reg. Niezatw. 23, 9; Łk 18, 18-23). Naszym najwyższym priorytetem powinna być przyjaźń z Bogiem.

Ojcze Danielu, dziękujemy!