Gdańskie Święto Prowincji

      W sobotę 11 października, w Gdańsku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Tego dnia Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego (gdańska) obchodziła swoje święto, połączone z 500 – leciem zakończenia budowy kościoła pw. Świętej Trójcy w Gdańsku. Święto Prowincji obchodzone jest co roku jako radość braci z powodu powstania prowincji i wspomnienia jej patrona. W tym wydarzeniu brali udział wszyscy klerycy i ojcowie z seminarium pochodzący z tej prowincji. Łącznie udało się tam 16 braci, w tym także nasi nowi bracia z Kustodii Kenijskiej, która należy do naszej prowincji. Ta uroczystość była dla nas okazją do spotkania się z braćmi, którzy zjechali się z kraju i zagranicy. Naszym zadaniem, jako kleryków, było prowadzenie modlitw i asysta liturgiczna podczas Mszy.

Zdjęcia oraz szczegółowa relacja jest dostępna na stronie prowincji gdańskiej:

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2014/10/12/swieto-prowincji-2014/