Galeria

  • Listopad 2015

Zdjęcia z Uroczystości Wszystkich Świętych z Łagiewnickiego cmentarza

Wizytacja seminarium przez Braci z Kurii Generalnej

Dzień skupienia poprowadzony przez o. Piotra Szczepańskiego 30 grudnia 2015 r.

Spotkanie seminariów z Metropolii Łódzkiej.

Sympozjum pastoralne nt. „Dojrzewanie seksualne, a rozwój moralny człowieka”

Rekreacja "Andrzejki 2015" zorganizowana przez braci z pierwszego roku.

Wykład Pani prof. dr hab. Katarzyny Pachniak na temat Islamu

Zdjęcia ze ślubów wieczystych, które złożyli bracia: Mateusz Świętosławski, Karol Wesołowski, Bartłomiej Ewertowski, Andrzej Jaworski. 28 listopada 2015 r.

Administrator strony informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie seminarium zostały umieszczone za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

WIDEO