Galeria

  • Kwiecień 2016

Zdjęcia z obrzędu kandydatury przed święceniami diakonatu i prezbiteratu, któremu przewodniczył o. Wiesław Pyzio.

Kapituła seminaryjna na zakończenie kadencji z przedstawieniem sprawozdania z wizytacji Ojców Prowincjałów

Administrator strony informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie seminarium zostały umieszczone za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

WIDEO