Franciszkański kurs dla ceremoniarzy 2021

W dniach 11-13 stycznia odbył się pierwszy franciszkański kurs dla ceremoniarzy zorganizowany przez braci z prowincji gdańskiej.

Za całość odpowiedzialny był o. Damian Basarab, asystent prowincjalny do spraw powołań. W organizacji pomagał mu Gerard Kaszyński, certyfikowany ceremoniarz z naszej parafii w Gnieźnie. W prowadzeniu zaś kursu asystowali dwaj bracia z seminarium w Łodzi Łagiewnikach: br. Wojciech Kasprowicz i br. Wojciech Szutowicz. W spotkaniach uczestniczyło kilkunastu młodych chłopaków, nie tylko z naszych franciszkańskich parafii.

Kurs obejmował formację teoretyczną o posłudze ceremoniarza, o Mszy św., roku liturgicznym, sakramentach i Triduum Paschalnym. Spotkania odbywały się na platformie Zoom. Z uwagi na panujące okoliczności niemożliwe było zorganizowanie części praktycznej. Ta zaplanowana jest na maj.

Mamy nadzieję, że dzięki tym młodym ludziom, którzy kochają liturgię, celebracje Kościoła będą piękne i przez dbałość o nie, będą one prowadziły wiernych do spotkania z żywym Bogiem.