Ex universa theologia

Dzisiaj bracia z kursu VI mieli okazję podzielić się całą swoją wiedzą, którą zdobyli poprzez trzy i pół roku studiowania teologii. Studia teologiczne zawsze kończą się egzaminem podsumowującym cały ten czas. Nasi czterej bracia zdawali egzaminy z czterech podstawowych dziedzin teologicznych: Teologii dogmatycznej, Teologii Moralnej, Teologii fundamentalnej oraz z Pisma Świętego. Każdy z nich wchodził kolejno do sali, gdzie czekała na nich komisja złożona z dwóch wykładowców, a także czekała tam ta jedna teza, na którą mieli odpowiedzieć. Po skończonym egzaminie, wszystkie komisje zebrały się i wystawiły wspólną ocenę, która jest średnią ocen z każdej dziedziny. Dzisiaj, dzięki włożonej pracy i łasce Bożej, wszyscy nasi bracia zdali ten egzamin, czego z serca im gratulujemy. Jeszcze pozostała tylko obrona pracy magisterskiej.