Ex universa theologia. Ferie

Bracia z kursu VI dzisiejszego dnia zdali najpoważniejszy egzamin w trakcie nauki seminaryjnej: Ex universa theologia, tj. z całości teologii. Egzamin swoim zakresem obejmuje najważniejsze przedmioty teologiczne: teologie dogmatyczną, Pismo święte, teologie fundamentalną oraz teologie moralną. Z każdego przedmiotu została powołana komisja, która sprawdzała wiedzę braci. A ci wykazali, że posiadają jej bardzo wiele: nie wyszczególniając podamy tylko, iż średnia wyniosła 4, 75. To niezły wynik!

Bracia z VI roku mają przed sobą jeszcze jeden, ostatni egzamin (prawo kanoniczne), jednak ten nastąpi dopiero po zasłużonych feriach. Na ferie w dniach od 15 do 22 lutego wyjeżdżają wszyscy bracia, oprócz rocznika IV. Po trudach sesji każdemu przyda się kilka dni wypoczynku i regeneracji sił.