Egzamin Ex-universa

Po 5 i pół roku nauki, po wielu godzinach spędzonych nad książkami, po wielu egzaminach, stresach, po wielu przeczytanych książkach nadszedł czas na ten najważniejszy egzamin w toku studiów seminaryjnych – ex universa theologia (łac. z całej teologii) Jest to egzamin sprawdzający całą wiedzę z materiału wykładanego w seminarium. Trzej nasi bracia: Piotr Socha, Rafał Rządziński i Eugeniusz Hołub 25 lutego zdawali pierwszą część tego egzaminu: Pismo św., Teologia moralna, Teologia dogmatyczna, Teologia fundamentalna. Dzień później odbył się egzamin iuridicum obejmujący materiał z Prawa Kanonicznego. Wszyscy zdali egzamin i rozpoczęli praktyki w klasztorach prowincji: o. dk. Piotr Socha odbywa praktykę w Skarżysko-Kamiennej, o.dk. Rafał Rządziński w Suwałkach, br. Eugeniusz Hołub przygotowuje się do święceń diakonatu, które przyjmie 10 marca.

W imieniu naszych braci prosimy o modlitwę, aby dobrze przygotowali się do przyjęcia święceń kapłańskich.