Podwójne skupienie

Miniony weekend był dla nas czasem ładowania duchowych akumulatorów. Od piątku bracia z kursów 3. i 4. przygotowywali się do przyjęcia posług lektora i akolity. Pozostali w seminarium w sobotę przeżywali dzień skupienia.

Za duchowe przygotowanie przed wprowadzeniem w posługi odpowiedzialny był nasz Ojciec Duchowny o. Kazimierz, z którym bracia udali się do pobliskiego klasztoru przy ul. Kreciej. Spędzony tam czas wykorzystali na wyciszenie, dłuższą modlitwę i adorację oraz słuchanie konferencji. Został na nich podjęty temat odrzucenia pojęcia grzechu w dzisiejszym świecie oraz niebezpieczeństwa jakie za tym idą. Ojciec Rekolekcjonista zachęcał braci także do głębokiego przeżywania tych posług, które przyjmą. Mają one bowiem stopniowo wprowadzać ich do przyjęcia w przyszłości święceń kapłańskich.

W tym czasie pozostali mieli okazję posłuchać konferencji drugiego Ojca Duchownego o. Maurycego. On natomiast mówił o kulturze języka w życiu codziennym, której niestety nierzadko brakuje, szczególnie w młodym pokoleniu. A to także z grzeczności, jak zaznaczył Ojciec, wypływa świętość.

Wprowadzenie w posługi będzie miało miejsce już podczas dzisiejszej mszy świętej w naszej seminaryjnej kaplicy. Prosimy Was o modlitwę w intencji braci, którzy je przyjmą, aby owocnie je spełniali i wzrastali w powołaniu kapłańskim i zakonnym.