Ostatni dzień skupienia

Oczywiście w tym roku. Pośród zimowej aury przeżywaliśmy go wczoraj, a poprowadził go dla nas o. Ireneusz Klimczyk – wicedyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum z Niepokalanowa oraz nasz wykładowca teologii duchowości. Dzień rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii. W homilii Ojciec nawiązując do perykopy z Ewangelii wg św. Łukasza o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni zachęcał nas do postawy wytrwałego oczekiwania i otwarcia na Boże natchnienia na wzór Symeona. Podczas konferencji natomiast omówił siedem grzechów głównych: pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Przypomniał przy tym, że bycie zakonnikiem nie chroni przed tymi wadami, które w życiu jawią się pod różnymi formami. Dlatego potrzeba nam każdego dnia wzmacniać swoją czujność i pracować nad sobą, korzystając ze stałej spowiedzi i kierownictwa duchowego, aby rozwijać życie duchowe. Ponadto zwrócił naszą uwagę na pierwsze zadanie, jakie stoi przed kapłanem i zakonnikiem. Ma on być przede wszystkim specjalistą od modlitwy, a nie innych „świeckich” dziedzin, to modlitwa bowiem prowadzi innych do Boga.