Dzień skupienia

W czwartek 14 grudnia o. Bogdan Styś poprowadził dla naszej wspólnoty seminaryjnej dzień skupienia. Jest on kapłanem w naszym zakonie w prowincji krakowskiej. Obecnie przebywa w klasztorze w Szklarskiej Porębie.

W pierwszej części przepowiadania mówił o konieczności słuchania. Jako motto przyjął słowa z księgi Samuela: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha…”. Postawa słuchania wymaga pokory i wytrwałości, ale to ona jest fundamentem wszelkiego naszego działania. W dalszej części dnia dzielił się z nami doświadczeniem działalności w ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

W trakcie dnia spotykaliśmy się w grupach, by tym, co mówi do nas Pan, dzielić się ze współbraćmi.