Na nowicjacie po raz drugi

Bracia z V kursu mijający miesiąc spędzili w klasztorze w malowniczym Lubomierzu w Gorcach.

Razem z jednym bratem juniorystą z klasztoru przy ul. Rzgowskiej w Łodzi oraz bratem klerykiem ze Słowacji przeżywali tam swój tzw. drugi nowicjat, który jest czasem przygotowania do złożenia ślubów wieczystych.

Ten wymagany przez nasze Konstytucje miesiąc życia w odosobnieniu, w warunkach zbliżonych do tych na nowicjacie, był dla nich okazją do umocnienia w decyzji poświęcenia się na całe życie Panu Bogu w naszym franciszkańskim Zakonie.

Przed południem uczestniczyli w wykładach z franciszkanizmu, teologii ślubów zakonnych oraz zapoznawali się z dokumentami Kościoła nt. życia konsekrowanego. Popołudnia mogli spędzić na dłuższej modlitwie, lekturze lub wyjściu w pobliskie góry. Poza tym wspólnie udali się na zdobywanie Turbacza – najwyższego szczytu Gorców, a także odwiedzili sanktuarium w Ludźmierzu oraz Czerwony Klasztor na Słowacji.

Pobyt w Lubomierzu zakończyły 5-dniowe rekolekcje zakonne, które poprowadził o. Robert Zbierański z Gdańska, podczas których podjął temat sakramentów świętych jako źródła łaski w codziennym życiu oraz ich charakteru misyjnego, który zobowiązuje do konkretnej postawy i dążenia do świętości każdego ochrzczonego. Na koniec bracia odnowili swoje śluby czasowe, a już w grudniu złożą profesję uroczystą (wieczystą).