Droga Światła

Wielkanocne nabożeństwo Via Lucis staje się coraz bardziej popularne w Kościele.

Zmartwychwstałego Chrystusa spotykamy w czternastu stacjach wielkanocnych, w jego spotkaniach z uczniami, co służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. Ma ono bowiem swoje korzenie w duchowości salezjańskiej. Droga Światła na szerszą skalę w Polsce stała się znana w Roku Jubileuszowym. Nasze świętowanie nie kończy się bynajmniej na Zmartwychwstaniu Chrystusa, ale chcemy przybliżyć się i  wejść poprzez rozważania  stacji światła w tajemnicę Zmartwychwstania.