DDA

Przy naszym seminarium działa Grupa Wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Uczestniczą w niej bracia, którzy doświadczyli choroby alkoholowej swoich najbliższych.

 

Spotykamy się w przyjaznej atmosferze i dzielimy się naszymi doświadczeniami, odczuciami i tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Każdy mówi wyłącznie o swoich doświadczeniach, tyle ile sam chce i jak chce. Nie komentujemy swoich wypowiedzi ani ich nie oceniamy. Dzięki temu czujemy się swobodnie.

 

Nasze spotkania rozpoczynamy i kończymy modlitwą: [blockquote]Boże udziel mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagi abym zmieniał to, co zmienić mogę oraz mądrości abym odróżniał jedno od drugiego.[/blockquote]
Słowa te są swoistym mottem naszej grupy.