Czerwcowy dzień skupienia

     Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia w czwartek 11 czerwca poprowadził dla nas o. Jacek Ciupiński, asystent generalny naszego zakonu. Podczas wygłoszonych konferencji mówił o konieczności odpowiadania na Bożą miłość w codzienności.

Chrystus objawił swoją chwałę na górze Tabor, lecz to na górze Golgocie pokazał nam, że umiłował nas do końca. I my winniśmy pokazać, że kochamy Jezusa nie na naszej górze Tabor, lecz na Golgocie, pośród trudności dnia codziennego.

Wieczorem uczestniczyliśmy w Mszy św. w sanktuarium św. Antoniego  na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Niestety z powodu złej pogody nie odbyła się u nas procesja wokół Kościoła.

     Dzień skupienia był niejako przejściem od okresu „wykładowego” do sesji. W piątek 12 czerwca rozpoczynamy okres zdawania egzaminów. Niech św. Józef z Kupertynu, patron studentów i zdających egzaminy, będzie dla nas i dla wszystkich studentów orędownikiem w studium i w walce o jak najlepsze wyniki.