Czerwcowy dzień skupienia

Czerwcowy dzień skupienia poprowadził nie lada gość, bo sam Wikariusz Generalny naszego zakonu o. Jan Maciejowski.

W swoich konferencjach o. Jan nawiązał m.in do słów papieża Honoriusza III, przy zatwierdzaniu naszej reguły, które przypomniały nam prawdę: „Błogosławiony, kto zachowa tę regułę do końca życia”. Nawiązał również do tego co jest centrum tejże reguły, mianowicie do słów św. Franciszka, że wszyscy bracia powinni posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem.

O. Wikariusz Generalny pouczył nas też, że wszelka działalność ewangelizacyjna musi zrodzić się z bliskiej relacji z Panem Jezusem. Podkreślił, że w żaden sposób nie możemy swoją osobą zasłaniać Pana, lecz raczej Go ukazywać i do Niego prowadzić. Zaznaczył też, że nasze świadectwo o Bogu ma opierać się przede wszystkim na czynach, a dopiero w ostateczności jak mawiał nasz święty założyciel na słowach. 

Oby Pan udzielił nam łaski, abyśmy wszystkie te cenne rady wcielili w życie.