Czcigodna Jubilatka

Zespół szkół, który działa przy Szpitalu w Łagiewnikach, obchodził 70-lecie swojego istnienia. Nie byłaby to ważna dla franciszkanów informacja, gdyby nie to, że przy tej szkole i szpitalu działa nasze duszpasterstwo.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w kaplicy szpitalnej o godz. 10:00. Przewodniczył o. Mariusz Książek, katecheta szkoły i odpowiedzialny za nasze duszpasterstwo „Szpitalik”, zaś podnoszącym na duchu słowem o rozwijaniu swojego powołania nauczyciela, lekarza i kapłana podzielił się o. Piotr Socha, niegdyś działający w seminaryjnym duszpasterstwie. Obecni byli bracia diakoni związani z duszpasterstwem (Daniel i Bartłomiej), a animacją muzyczną zajęli się bracia: Jakub i Wiktor (rok III). Obecny był również gwardian i proboszcz łagiewnicki o. Krzysztof Świderek. Wspólnie z nimi modlił się personel szpitala i szkoły oraz zaproszeni goście.

Na drugą część obchodów składała się uroczysta akademia, poprzedzona oglądaniem okolicznościowej wystawy i kronik szkolnych. Odśpiewano hymn narodowy i hymn szkoły, były okolicznościowe przemówienia dyrekcji szkoły, szpitala oraz serdeczne życzenia zaproszonych gości. Przebywający aktualnie podopieczni przedstawili krótką scenkę na temat trudów bycia nauczycielem i sami również złożyli życzenia „czcigodnej jubilatce”. Bardzo ciekawym wydarzeniem była prezentacja na temat historii szkoły, przygotowaną przez jedną z nauczycielek, a która była momentem wspominania osób pojawiających się na kolejnych zdjęciach, co sprawiło, że wytworzyła się bardzo rodzinna atmosfera. Z ramienia seminarium reprezentantem był wicerektor o. Mariusz Fałkowski, który wraz z innymi współpracownikami i sympatykami szkoły, otrzymał podziękowanie od dyrekcji za dotychczasową współpracę. Ostatnim punktem był wspólny poczęstunek i okazja do kolejnych rozmów i wspominania.