Braterskie spotkanie w Darłowie

Każdego roku bracia z Prowincji gdańskiej spotykają się w połowie października w jednym z klasztorów, by świętować jej powstanie (które miało miejsce w roku 1986). W tym roku miejscem spotkania było Darłowo.

Okazją ku temu była 25. rocznica koronacji figury Matki Bożej Jedności, której dokonał w Watykanie św. Jan Paweł II. Na zaproszenie odpowiedzieli bracia ze wszystkich polskich klasztorów, a także z Niemiec i Litwy. Na spotkanie wyjechała też z Seminarium silna grupa kleryków z prowincji gdańskiej – reprezentowane były wszystkie kursy. 

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia ze spotkania, autorstwa o. Mateusza Stachowskiego. Szczegółowa relacja z wydarzenia na stronie Prowincji gdańskiej.