Boże Ciało

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!

Razem z wiernymi oddaliśmy hołd Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Głównej Mszy Świętej o 12:30 przewodniczył o. gwardian Radosław Tomczak. Następnie razem z wiernymi udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszej parafii.

Było pięknie! Służba liturgiczna oraz my zadbaliśmy o piękny przebieg liturgii. Dziewczynki sypały kwiatki, panie i panowie nosili proporce, różaniec, sztandary. Parafianie i sympatycy przybyli licznie. Straż pożarna pomogła nieść monstrancję z Panem Jezusem. Najświętszy Sakrament nosili nasi nowo wyświęceni diakoni. A w samym środku Pan Jezus pod postacią Chleba.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!