Powołaniowe czasopismo dla Białorusi

Nasze franciszkańskie seminarium nie jest jedynie międzyprowincjalne, ale także międzynarodowe. Zakonną formacje odbywa tutaj dwóch braci z Kenii oraz dwóch braci z Białorusi.
Franciszkańska Prowincja Matki Bożej Niepokalanej posiada obecnie 6 klasztorów na Białorusi, w których posługuje 11 ojców i 1 brat zakonny, a z nich 7 to Białorusini. Dlatego powstał pomysł, abyśmy jako seminarzyści na bazie naszego czasopisma „Nasze Życie” przygotowali powołaniowy numer na Białoruś.
Dziś dziękujemy Dobremu Bogu, że ten numer jest już gotowy i wkrótce zostanie wydrukowany. Poświęcony jest w całości życiu franciszkańskiemu. Znajdują się tam artykuły między innymi o św. Franciszku i św. Maksymilianie, o posłudze franciszkanów na Białorusi i na świecie, o siostrach klaryskach, jak też o etapach naszej zakonnej formacji, w tym o naszym życiu w seminarium. Nie brakuje w nim także zdjęć, najlepiej oddających nasze codzienne życie i posługiwanie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłożyli się pracą i modlitwą do tego dzieła!
Drodzy przyjaciele naszego seminarium, chcemy was pokornie prosić o waszą modlitwę w intencji powołań do naszego zakonu z Białorusi oraz o modlitwę za tych braci, którzy już zostali powołani.
Niech Dobry Bóg wam wszystkim błogosławi. Pokój i Dobro!