Aktualności z Seminarium

Końcówka semestru to zawsze czas intensywnego studium. Dokładnie za tydzień rozpocznie się zimowa sesja egzaminacyjna, lecz już teraz ilość zaliczeń powoduje, że bracia cenią każdą minutę, którą mogą przeznaczyć na naukę. W sesji egzaminacyjnej, kiedy to nie odbywają się już zajęcia, zdajemy tylko egzaminy z najważniejszych przedmiotów. Tymczasem zaliczenia, tj. takie „małe egzaminy”, należy uzyskać już przed sesją.

Poza tym w wybranych parafiach franciszkańskich przeprowadzane są akcje naszego seminaryjnego pisma. Wczoraj bracia odwiedzili z „Naszym Życiem” kościół pw. św. Maksymiliana M. Kolbe w Łodzi na Dąbrowie, gdzie udało się rozprowadzić ponad 800 egz. Nie wiele mniej egzemplarzy wydali bracia w Niepokalanowie. Cieszymy się z tego, że możemy z naszym słowem pisanym docierać do tak wielu ludzi.