34 braci

34 braci rozpoczęło nowy rok akademicki w naszym Seminarium. Nowe twarze to oczywiście kurs pierwszy, obecnie najliczniejszy – 9 braci. Ale nie tylko oni „stawiają pierwsze kroki” w naszym seminarium, lecz także bracia Józef i Jan z Afryki, wspominani już na naszej stronie. Zapraszamy do galerii, w której można zobaczyć „świeże” zdjęcia poszczególnych roczników.

A tu kilka zdjęć z uśmiechem! Pokój i Dobro!