134. numer Naszego Życia

Najnowszy numer Naszego Życia nosi tytuł: „Sumienie – pierwszy wojownik”. Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z jego tematyką!

Drodzy Czytelnicy!

Tym razem podejmujemy rozważanie nad tym dlaczego sumienie raz bywa przyjacielem a innym razem wymagającym wojownikiem. Taka refleksja powinna pomóc zrozumieć, kto je w nas zakorzenił a kto próbuje w nas je uciszyć bądź zaślepić.

Ponadto chcemy ukazać sumienie jako lekarstwo na panujący chaos w poglądach. Wyjaśnić dlaczego warto otworzyć swe sumienie na Prawdę Bożą, a w konsekwencji na nauczanie Kościoła w kwestiach moralnych.  Piszemy także o pokusie zamykania się we własnych poglądach, o formowaniu sumienia jako zadaniu na całe życie, i o tym że nie zanika ono w człowieku zniszczonym przez grzechy i nałogi.

Oby niniejszy numer dopomógł Wam zabezpieczyć się od subiektywnej izolacji wobec świata, Chrystusa, Ewangelii i Jego Kościoła.

Nam wszystkim niech towarzyszą słowa zachęty św. Pawła do Tymoteusza: „Wystąp w dobrej walce, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je, ulegli rozbiciu w wierze” (1 Tm 1, 18-19).

br. Grzegorz Kmiecik, Redaktor

Nie otrzymujesz jeszcze naszego czasopisma? Zaprenumeruj już teraz!