Zakład Karny nr 1

Seminarium franciszkańskie rozpoczęło działalność duszpasterską w „Zakładzie Karnym nr 1” przy ulicy Beskidzkiej tuż po uczestnictwie w „Międzyśrodowiskowym Turnieju Piłki Nożnej”. Dyrekcja więzienia, zbudowana postawą braci franciszkanów, zaproponowała o. Rektorowi nawiązanie trwałej współpracy. Od tamtej pory w każdą niedzielę klerycy z seminarium łagiewnickiego ewangelizują członków tego niełatwego środowiska.

W więzieniu przy ulicy Beskidzkiej przebywają głównie recydywiści. Zakład ten jest placówką półotwartą, osadzeni mają otwarte w dzień cele i mogą poruszać się swobodnie po korytarzu. Niektórzy z więźniów mogą również pracować, co jest doskonałym sposobem na uskutecznienie procesu resocjalizacji. Więźniowie mają do swej dyspozycji siłownię, salę gimnastyczną (dominującą dyscypliną jest tu siatkówka) oraz boisko do gry w piłkę nożną.

Obecność braci franciszkanów ogranicza się do coniedzielnych nabożeństw w kaplicy więziennej. Raz w miesiącu celebrowana jest Eucharystia.

Ewangelizacja więźniów przebiega według wyznaczników Roku Liturgicznego. Nabożeństwom w okresie Adwentu towarzyszy wieniec, okresowi Narodzenia Pańskiego szopka betlejemska z figurkami, w okresie Wielkiego Postu odprawiana jest Droga Krzyżowa.