Koncert gregoriański we wspomnienie św. Cecylii

Koncert gregoriański we wspomnienie św. Cecylii

Dnia 22 listopada, we wspomnienie patronki muzyków kościelnych, bracia klerycy ze Scholi Cantorum naszego seminarium pod przewodnictwem o. Radosława Tomczaka wykonali medytację gregoriańską o tematyce maryjnej.

Schola Cantorum WSD OO. Franciszkanów zaśpiewała antyfony z liturgii Mszy świętej i oficjum dedykowane Najświętszej Maryi Pannie:

1. Nativitas tua – antyfona na dzień narodzin Matki Bożej;
2. Ave Maria – offertorium z IV niedzieli adwentu;
3. Virginis Mariae laudes immolent Christiani – Wielkanocna Sekwencja Maryjna.
4. Vultu tuum – introit na mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.
W drugiej części koncertu wysłuchaliśmy fragmentu lektury zaczerpniętej z księgi Pieśni nad Pieśniami – Lectio vulnerasti cor meum. To dwugłosowa lektura zapisana w formie prepolifonii średniowiecznej. Następnie wykonany został Magnificat przeplatany antyfonami maryjnymi.
Całość zwieńczył hymn Ave Maris Stella.
 
W Scholi Cantorum śpiewają – od lewej – br. Przemysław Walczak, br. Maksymilian Konieczny, br. Tomasz Górka, o. Radosław Tomczak, br. Kamil Pluszczewicz, br. Marcin Owczarek. Na klarnecie z chóru grał  br. Paweł Zieńkow.