włochy

Generał Zakonu i jego definitorium

200. Kapituła generalna naszego Zakonu, która odbywa się w Asyżu, jest braterską refleksją nad minionymi latami sześcioletniej kadencji generała, ale również przewiduje w swoim przebiegu wybór nowego generała i jego definitorium (tzn. rady, która razem z nim zarządza Zakonem).

Pielgrzymka do Włoch

„Omnes viae Romam ducunt” – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – to starożytne łacińskie przysłowie stało się udziałem 3 braci diakonów z naszego seminarium, którzy wraz z Ojcem Duchownym w dniach 1 – 10 września przemierzali szlak pielgrzymi aby modlić się przy grobach Apostołów św. Piotra i Pawła w Wiecznym Mieście.