Wielki Post

Błogosławieni miłosierni…

Błogosławieni miłosierni…

,,Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cięgłodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».” Mt 25, […]

Matka Bolesna

Matka Bolesna

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Łk 2,34-35

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo… Trwamy w przeżywaniu Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny rozważamy co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia. Jest to przedmiot naszej wiary, którą pogłębiamy, którą żyjemy. Pomocą w uzmysłowieniu sobie ogromu cierpienia naszego Zbawiciela mogą być […]

Obficie zastawiony stół

W rozpoczętym już okresie Wielkiego Postu warto dostrzec obficie zastawiony stół Słowa Bożego, z którego codziennie możemy wziąć coś dla siebie.

12