słowo Boże

Sympozjum Biblijne

Sympozjum Biblijne

W dniach 19-20.10 odbyły się XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne na Katolickim Uniwerystecie Biblijnym. Dwóch braci z II kursu udało się do Lublina, gdzie uczestniczyli we wszystkich wykładach. Głównym tematem tegorocznego spotkania było pytanie ,,kim jest człowiek, któremu Bóg poświęca tak wiele uwagi (por. Ps 8,5)?”. W tym roku gośćmi z zagranicy był o. prof. Gregory Tatum OP […]

12