rodzina

Niedziela Świętej Rodziny

Niedziela Świętej Rodziny

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał […]

Sympozjum pastoralne

Sympozjum pastoralne

Dnia 08.11.2014 odbyło się sympozjum pastoralne organizowane przez nasze franciszkańskie Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi Łagiewnikach i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Ł0dzi pt. „Synod o rodzinie i co dalej?”