posługi

Ministerium

Ministerium

Trzy godziny temu pięciu naszym braciom powierzono posługę lektoratu, a jeden został akolitą.