Mikołaj

Brat Mikołaj

Brat Mikołaj

Tak zwana seminaryjna „akcja Mikołaj” trwa. Bracia naszego seminarium wyjeżdżają do podopiecznych naszych duszpasterstw, by obdarować ich radością.