kraków

Bratnia wizyta z Krakowa

Bratnia wizyta z Krakowa

     W drugi weekend maja do naszych braci z kursu I-ego przyjechali goście z Krakowa, mianowicie dwóch braci z równoległego kursu.

Odwiedziny braci z Krakowa

Odwiedziny braci z Krakowa

     W ostatni weekend maja, w dniach 23-25 maja, naszą wspólnotę, a konkretniej kurs I odwiedzili bracia z kursu I z franciszkańskiego WSD w Krakowie. Była to druga część wzajemnych odwiedzin, kiedy to w marcu nasi najmłodsi bracia pojechali do Krakowa.

Bratnia wizyta w Krakowie

Bratnia wizyta w Krakowie

       Tradycją naszego Zakonu w Polsce jest, iż seminaryjne pierwsze roczniki odwiedzają się wzajemnie w swoich seminariach. Jako pierwsi pojechali nasi bracia, pod okiem o. Grzegorza, odwiedzając Kraków.

Ojciec diakon Rafał

Ojciec diakon Rafał

Nasze Seminarium wzbogaciło się o kolejnego diakona. W dniu 19 marca, w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Opiekuna Kościoła Powszechnego i Zakonu Serafickiego, święcenia w stopniu diakonatu otrzymał br. Rafał Antoszczuk.