klerycy

Kapituła wyborcza

Ostatnia kapituła wyborcza w tym roku akademickim. Jej szczególny charakter wyraża się w tym, iż podczas niej wybieramy dziekana braci kleryków na następny rok akademicki.