bracia

Śluby wieczyste

Śluby wieczyste

     W dniu dzisiejszym, 3 października 2015 r., trzech naszych współbraci złożyło śluby wieczyste. Byli to: br. Jacek Książek, br. Daniel Śliwiński i br. Bogdan Kwapisiewicz.

Przeprowadzki

Przeprowadzki

Na seminaryjnych korytarzach wzmożony ruch, słychać śmiechy, okrzyki. Bracia noszą pudła, torby, książki. Czasami nawet dwóch braci przenosi regał z książkami. Słychać w oddali pytanie: „A Ty z kim?” Wszystko wskazuje, że jak co roku pod koniec września zaczynają się tak zwane przeprowadzki. Bracia po roku pobytu w danym pokoju z danym bratem, zmieniają swoje […]

Obrzęd kandydatury

Obrzęd kandydatury

     W poniedziałek 13 kwietnia odbył się w naszym seminarium obrzęd kandydatury. Ci, którzy mają otrzymać w najbliższym czasie święcenia diakonatu, wyrazili publicznie wolę jak najlepszego przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu oraz wolę pełnego oddania się na służbę Kościołowi.

Bratnia wizyta z Krakowa

Bratnia wizyta z Krakowa

     W drugi weekend maja do naszych braci z kursu I-ego przyjechali goście z Krakowa, mianowicie dwóch braci z równoległego kursu.

12