O nas

WCZORAJ I DZIŚ

„Nasze Życie” to czasopismo redagowane przez braci kleryków Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach. Pracę nad pierwszym numerem, wydanym w 35-ciu – przepisanych na maszynie – egzemplarzach, bracia rozpoczęli wkrótce po powstaniu tego seminarium, czyli ponad 25 lat temu! Następne numery świadczą również o dużej wytrwałości i pomysłowości kolejnych redaktorów. Grono redakcyjne zmienia się dość szybko – tak jak „pokolenia” seminarzystów. Zapewnia to właśnie stałą świeżość talentów, pomysłów i rozwiązań. Pismo skierowane pierwotnie do naszych klasztorów zdobywało sobie coraz szersze grono odbiorców. Dziś w kilkutysięcznym nakładzie trafia do ludzi gromadzonych w naszych – franciszkańskich parafiach, ale nie tylko…

TEMATYKA

Na tematykę czasopisma składają się częściowo informacje dotyczące naszego życia seminaryjnego, podejmujemy jednak również tematykę ogólnie chrześcijańską. Główne artykuły zamieszczane są w ramach działów: Temat numeru, Z naszego życia, Rycerstwo Niepokalanej, Franciszkanizm, Klasztory, Wiara dojrzała i Bądź na bieżąco. Ciekawym elementem są wywiady i seminaryjna fotokronika. Nie zabrakło także miejsca na konkursy z nagrodami.

Obecnie „Nasze Życie” ukazuje się drukiem trzy razy do roku, zwykle w marcu, czerwcu oraz grudniu.

REDAKCJA

Redaktor naczelny: br. Alaksjej M. Juchniewicz

Z-ca redaktora naczelnego: br. Mariusz M. Bierzuński

Grafika, skład:br. Mariusz Mitrowski

Fotograf: br. Mariusz Mitrowski

Kolporter i promocja: br. Mariusz M. Bierzuński

Skład redakcji: br. Maksymilian M. Konieczny, br. Kamil Piotrowski, br. Adam M. Ślusarczyk

Opiekunowie gazety: o. Mariusz Fałkowski

Cenzor kościelny: o. Piotr Sielużycki

Powrót do głównej strony