Rozważania

II Niedziela zwykła

II Niedziela zwykła

296„Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.” Iz 62, 1-5

Niedziela Świętej Rodziny

Niedziela Świętej Rodziny

Umiłowani..bracia…i siostry!Takie sformułowanie u bardzo wielu z nas wywołuje dreszcze i mechanizm obronny w postaci ,,przestaję Ciebie słuchać„.Natomiast kiedy spojrzymy na to sformułowanie w świetle dzisiejszej liturgii słowa to nabiera ono ogromnego, prawdziwego znaczenia. ,,Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.” Jesteśmy naprawdę braćmi i siostrami dla […]