Aktualności

Nowości z życia seminarium

Sesja letnia

W naszym Semianrium ostatnia prosta w roku akademickim 2011/2012 – sesja.

Odpust św. Antoniego

Święty Antoni wielkim świętym jest! To rzecz oczywista. Któż z nas nie kojarzy figurki bądź obrazu ubogiego franciszkanina z Dzieciatkiem Jezus na ręce oraz księgą Pisma św. bądź chlebem?

Msza św. prymicyjna

W wigilię Uroczystości Serca Pana Jezusa nasi nowo wyświęceni współbracia odprawili prymicyjną Eucharystię w łagiewnickim sanktuarium św. Antoniego o godz. 18.00.

Święcenia w Grodnie

Dnia 9 czerwca w Grodnie na Białorusi miała miejsce uroczystość święceń w stopniu diakonatu oraz prezbiteratu dwóch naszych braci pochodzących z tego kraju.

Święcenia kapłańskie

Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę.

Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Pięćdziesiątnica to wydarzenie szczególne w historii młodego Kościoła Jerozolimskiego. Zgromadzeni na modlitwie z Maryją Apostołowie otrzymują Ducha Świetego, by rozpocząć głoszenie Dobrej Nowiny. I w dzisiejszych czasach, pełni lęków i wewnętrznych barier, oczekuje Obietnicy Ojca.

Spotkanie seminariów

Tej wiosny spotkanie naszego Seminarium z diecezjalnym Seminarium z Łodzi przypadło na dzień 24 maja, tj. wspomnienie Najświetszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

Wyjazdy

Sobota była dniem wielu wyjazdów, a szczególnym miejscem pielgrzymowania braci była Częstochowa. Tam udały się dwie grupy braci.

Kapituła wyborcza

Ostatnia kapituła wyborcza w tym roku akademickim. Jej szczególny charakter wyraża się w tym, iż podczas niej wybieramy dziekana braci kleryków na następny rok akademicki.