Aktualności

Nowości z życia seminarium

Koniec oktawy

Dzisiejszym dniem kończy się oktawa po Uroczystości Wszystkich Świętych, w czasie której każdego dnia mogliśmy zyskiwać jeden odpust zupełny dla swoich zmarłych.

Sympozjum homiletyczne

W dniach 26-27 października 2012 roku w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów odbyło się sympozjum homiletyczne, którego myślą przewodnią były „Rekolekcje w dobie Nowej Ewangelizacji”.

Triduum Jakubowe

W dniach 19 – 21 października 2012r. w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach odbyło się triduum ku czci bł. Jakuba Strzemię. W tych dniach Wspólnota Seminaryjna gromadziła się w kaplicy seminaryjnej, gdzie wystawione były relikwie Błogosławionego, aby modlić się o potrzebne łaski za jego przyczyną oraz o rychłą kanonizację.

Inauguracja roku akademickiego w Kolbianum

„Kolbianum” to Instytut Maryjno-Kolbiański, którego celem jest szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej, a nadto promocja dziedzictwa Ojca Maksymiliana poprzez działalność naukową, popularno-naukową i dydaktyczną.

Pytasz mnie: Co to znaczy wierzyć?

„[…]Patrzymy, słuchamy, czytamy i… ostatecznie wierzymy, choć rzadko jesteśmy naocznymi świad­kami wydarzeń, o których informu­ją nas inni. W naszym codziennym wierzeniu powołujemy się na ogól­nospołeczne autorytety, które cie­szą się powszechnym zaufaniem.