Aktualności

Nowości z życia seminarium

Odpust w Seminarium Diecezjalnym

W dniu 13 listopada br. uczestniczyliśmy w Uroczystości odpustowej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi ku czci św. Stanisława Kostki, patrona tegoż Seminarium.

Koniec oktawy

Dzisiejszym dniem kończy się oktawa po Uroczystości Wszystkich Świętych, w czasie której każdego dnia mogliśmy zyskiwać jeden odpust zupełny dla swoich zmarłych.