Aktualności

Nowości z życia seminarium

Prymicje Ojca Maksymiliana

Po pierwszym przeczytaniu można pomyśleć, że to kolejny artykuł o św. Maksymilianie. Tymczasem 8 września o godz. 17:30 w naszej seminaryjnej kaplicy uczestniczyliśmy w Eucharystii prymicyjnej, którą odprawił dla nas o. Maksymilian Świerżewski, który prezbiterem jest od 29 września tego roku.

Transitus

Trzeciego października wieczorem wspólnota naszego seminarium wzięła udział w nabożeństwie upamiętniającym przejście św. Franciszka z życia ziemskiego do nieba.

Pielgrzymka do Włoch

„Omnes viae Romam ducunt” – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – to starożytne łacińskie przysłowie stało się udziałem 3 braci diakonów z naszego seminarium, którzy wraz z Ojcem Duchownym w dniach 1 – 10 września przemierzali szlak pielgrzymi aby modlić się przy grobach Apostołów św. Piotra i Pawła w Wiecznym Mieście.

Inauguracja roku akademickiego

W pierwszy dzień października, w liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w naszym franciszkańskim Seminarium miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego 2012 – 2013.

Doroczne rekolekcje

W niedzielę 23 września 2012 r. rozpoczęły się w naszej wspólnocie seminaryjnej doroczne sześciodniowe rekolekcje zakonne. Prowadzi je o. Mateusz Stachowski z Gdyni.

Sesja letnia

W naszym Semianrium ostatnia prosta w roku akademickim 2011/2012 – sesja.

Odpust św. Antoniego

Święty Antoni wielkim świętym jest! To rzecz oczywista. Któż z nas nie kojarzy figurki bądź obrazu ubogiego franciszkanina z Dzieciatkiem Jezus na ręce oraz księgą Pisma św. bądź chlebem?

Msza św. prymicyjna

W wigilię Uroczystości Serca Pana Jezusa nasi nowo wyświęceni współbracia odprawili prymicyjną Eucharystię w łagiewnickim sanktuarium św. Antoniego o godz. 18.00.

Święcenia w Grodnie

Dnia 9 czerwca w Grodnie na Białorusi miała miejsce uroczystość święceń w stopniu diakonatu oraz prezbiteratu dwóch naszych braci pochodzących z tego kraju.