Aktualności

Nowości z życia seminarium

Porady na sesję…

Sesja, czas szczególny w kalendarzu studenta. Intensywna nauka od rana do późnego wieczoru jest bardzo wyczerpująca.

Generał Zakonu i jego definitorium

200. Kapituła generalna naszego Zakonu, która odbywa się w Asyżu, jest braterską refleksją nad minionymi latami sześcioletniej kadencji generała, ale również przewiduje w swoim przebiegu wybór nowego generała i jego definitorium (tzn. rady, która razem z nim zarządza Zakonem).

Kapituła Generalna

Na kapitułę mają się zawsze zbierać razem ministrowie prowincjalni w miejscu wyznaczonym przez ministra generalnego, i to raz na trzy lata albo rzadziej lub częściej, w zależności od zarządzenia wspomnianego ministra.

Lignum Vitae 13

  Trzynasty numer Rocznika Teologicznego WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach Lignum Vitae poświęcony jest postaci ojca Brunona Zygmunta Pawłowicza.

Dialogi w katedrze

Wczoraj minęły trzy miesiące od inauguracji Roku Wiary. Pojawia się wiele inicjatyw, które mają za zadanie przybliżenie i pogłębienie tematu wiary.